Za svoj maštoviti eksperiment Ellen Langer je organizirala kompletno okruženje (stambeni prostor) koje se odnosilo na 1959. godinu, uključujući ondašnje novine, časopise i glazbu. Zatim je okupila muškarce starije dobi koji su se dobrovoljno prijavili kako bi tjedan dana boravili u takvom okruženju.

 

Nakon toga je sve sudionike eksperimenta navela da se prisjete i počnu razmišljati, govoriti te na svaki drugi način ponašati kao što su se ponašali dvadeset godina prije.

 

Nakon samo tjedan dana usredotočenosti na dane kada su bili mlađi dvadeset godina, muškarci starije dobi – sudionici eksperimenta, vidljivo su se pomladili- ne samo radi živahnog ponašanja već i fiziološki što je ujedno demonstriralo i zadivljujuću moć uma nad materijom.

 

Medicinska istraživanja provedena nakon eksperimenta pokazala su da su svi hodali uspravnije te bili gipkiji, a čak su im se izdužili i prsti za koje se zna da se sa starenjem inaće skraćuju.

 

 

U svakom slučaju – zanimljivo.