Prođu godine pa i desetljeća pa osobe pune iskustva postanu uvjerene da nikada više neće napraviti mladenačke greške. Zaštićeni u svom krugu sigurnosti koji su stvarali smatraju da ih iskustvo štiti.

 

Prirodno je da se nakon ispunjenih želja javljaju nove ideje i želje. One mijenjaju i okolinu u kojoj se ostvaruju. Novi posao, auto, motor, prijatelj, partner, dijete ili kućni ljubimac stvaraju promjene u emocionalnom životu koje se ne mogu predvidjeti. Ponekad je dovoljno da se osoba nađe u situaciji u kojoj je bila u osnovnoj, srednjoj školi ili u mladosti i da se ponovo počne ponašati kao nekada.

 

Nova situacija koja sliči nekoj situaciji iz prošlosti potencira reakcije koje se nisu promijenile od djetinjstva. Kada osoba upozna novog partnera bez obzira što je već duže bila odlučna u svojim idejama ponovo prelazi preko sebe i boji se kritike. Što je duže trajao period u kojem je osoba bila stabilna to je lošije stanje u koje ulazi sa novim zadacima. I novi posao izvlači stare strahove i pogreške kao na samom početku prethodnog posla.

 

Još gore su situacije gubitka stare sredine, partnera, posla ili prijatelja. Iznenađenje je ogromno. Kako je moguće nakon toliko godina rada na duhovnosti, rada na odnosima i na samopouzdanju doživjeti pad? Ponovo iste brige: kako će, što će i što će tko misliti o njoj?

 

Da istina je da svaka osoba evoluira u situaciji u kojoj je živjela godinama. Na žalost napredak često ne vrijedi i za nove situacije. Točno su tamo gdje su bili zadnji puta kad su se suočili sa ovakvom vrstom događaja.

 

Ponekad se događaju obrati:

 

Osoba odluči da više neće dozvoliti da ju drugi materijalno, intelektualno ili emocionalno iskorištavaju. Prije su drugi uvijek nešto tražili i dobili, a sada ili više ne nudi pomoć, ne rješava tuđe probleme ili upoznaje ljude koji nemaju potrebe da se drugi brinu o njima.

 

Neke takve osobe koje se počnu kretati u društvu u kojem su drugi sretniji ili sposobniji postaju nesigurne i traže pomoć od „sposobnijih“.

 

Uloge se zamijenjuju. Osoba koja inače zaštićuje druge, sada treba zaštitu. Ili osoba koja je prije bila podređena sada se ponaša nadmoćno. Ljudi često ponovo i ponovo biraju partnere, prijatelje ili kolege na poslu s kojima imaju istu šablonu, ulogu koja se ponavlja godinama. Tako žive sve do trenutka dok ne mogu više izdržati pa biraju suprotne uloge. Sada su oni ti koji se ponašaju kao oni koji su ih prije opterećivali.

 

Da bi izašli iz kruga traženja pomoći bilo bi dobro da budete odgovorni za sve svoje potrebe i za svoj život. Da bi izašli iz kruga brižnosti ili zlostavljanja trebate dopustiti drugima da budu potpuno odgovorni za sebe, svoje potrebe i svoj život.

 

Nakon što će vas poznati kritizirati zbog promjene, privući ćete ljude koji su dobri i sebi i vama. Nećete biti iskorišteni i nećete iskorištavati. Dijelit će s vama radost, ljubav i ideje.

 

Možete li to podnijeti ili su vam još uvijek potrebne stare uloge?

 

Probudite li se u raju nezadovoljni, umjesto drame počnite stvarati nešto divno za sebe, obitelj, grad, državu i šire. Potpuno zaokupite um dobrim idejama kako ne bi poželjeli ulaziti u „drame“ zbog lagodnosti koja vas okružuje.