Govor tijela: Rukovanje

Uzmemo li u obzir da se 55% naše svakodnevne komunikacije odvija neverbalno bilo bi mudro naučiti i primjenjivati barem neke osnove u našim privatnim, društvenim i poslovnim životima. Neverbalna komunikacija se odnosi na položaje i stav tijela te razne gestikulacije. Ona se koristi za: izražavanje emocija, pokazivanje stavova, odražavanje osobina ličnosti i poticanje ili mijenjanje verbalne komunikacije.