Orgonska energija – Orgon – Dr. Wilhelm Reich

Dr. Wilhelm Reich – austrijski znanstvenik, filozof i psihoanalitičar u svojim istraživanjima uspio je korištenjem modificiranog Geigerovog brojača, detektirati i izmjeriti postojanje eterične energije tj. životne sile, prane, qi-a ili chi-a. Tu energiju nazvao je “Orgon” – aktivna životna sila/energija od koje su satkana i koja okružuje sva živa bića.