Smisao života biološkog androida

Zamislite u ovom trenutku da su svi ljudi, samo programirani biološki androidi s točno određenim, fiksnim rokom trajanja. Nemamo ono nešto što nazivamo dušom, niti uopće postoji nekakva božanska sila u kojoj možemo pronaći bilo kakvu zaštitu, utjehu ili spas. Bit svega je ipak na kraju.

 

Krenimo na putovanje i postavimo fiktivnu scenu na slijedeći način…