Istine i laži o: ambalaži I. dio

Ambalaža od plastike papira i tkanine (pamuk). Pitanje svih pitanja je: Kada ćemo i kako početi iskorištavati otpad kao sirovinu, a tek manji dio zbrinjavati?