Uredništvo Emotripa podržava sve vrste kreativnog izričaja i ovim putem poziva na suradnju sve zainteresirane (sukladno našoj tematici), koji imaju smisla za pisanje i željeli bi se aktivno ili povremeno uključiti u stvaranje ove naše volonterske stranice te podijeliti svoje autorske ili istraživačke spoznaje. Napominjem da je Emotrip volonterska internet stranica, a samim time autori čiji članci budu objavljeni odlukom uredništva postaju volonteri-suradnici. Sukladno Emotrip tematikama, odluci uredništva o suradnji i Uvjetima korištenja, voljni smo i spremni predstavit Vas kroz vaša autorska djela.
 

Svi članci na emotrip.org objavljuju se isključivo u slijedećoj formi:

 

“Naslov članka – Detalji: Objavljeno 01 Veljača 2013 Napisao/la Siniša Simonović”

Za prijedlog suradnje možete se javiti na e-mail adresu: info@emotrip.org. Uz prijedlog bilo bi poželjno navesti kategoriju o kojoj ćete pisati (npr. Ego Emocije Um, i sl.). 

 

NAPOMENA:

 

Sukladno Uvjetima korištenja i prihvačanjem istih, članci volontera-suradnika objavljuju se s punim imenom i prezimenom autora. Volonteri suradnici u e-mailu Prijedloga suradnje dužni su navesti svoje puno ime i prezime, važeću adresu, grad i kontakt broj telefona. Emotrip.org obvezuje se na tajnost podataka adrese, grada i kontakt broja telefona i te informacije služe isključivo kao kontakt potrebe www.emotrip.org i to za: “pismeni kontakt odobrenja autora (suradnika-volontera) u slučaju želje komercijaliziranja, kopiranja ili distribuiranje autorskog djela od strane treće osobe te pravne potrebe nastale eventualnim kršenjem autorskih i drugih prava trećih osoba. 

 

Prijedlozi suradnje bez navedenog u “NAPOMENI” neće biti uzeti u obzir.

 

Uredništvo www.emotrip.org – Emotrip