Kako bismo ih najjednostavnije predstavili, predlažemo vam da odsurfate direktno na njihove internet stranice te iz njihovog raznolikog materijala i uloženog entuzijazma pronađete ponešto za sebe… Kako oni kažu: “Živimo u vremenu u kome duvaju razni vetrovi na koje ne možemo uvek uticati, ali zato možemo upravljati svojim „brodićem“ tako da ostane na željenom kursu. Život je interesantan upravo zbog mogućnosti da sopstvenim izborima i doživljajima svega, u nama i oko nas, stvorimo individualni sloj sveta, bojeći ga sopstvenim nijansama.Da bi to učinili potrebno je da svesno pokrenemo talase i napravimo promene koje želimo!” Klik i tamo ste, www.talasi.org.