Alan kaže da je većina ljudi posvetila svoj život držanju svoga uma zaposlenim jer bi u protivnom morali biti sami sa sobom te da su ovisni o kompulzivnom razmišljanju koje bi trebali zaustaviti ako žele ostati mentalno zdravi. Iako je clip na engleskom jeziku vrlo ga je jednostavno za razumijeti. Uživajte!

So how do you stop thinking? Alan says:

 

  1. Don’t try to stop!

  2. Leave the mind alone – and it will quiet itself.