Hrana kao lijek – Uvod

Hrana kao lijek

Zanimljivo je da u obrazovnom sustavu, od vrtića do fakulteta, najmanje učimo o važnosti prehrane, kako se namirnice pripremaju, koje su prehrambene navike dobre a koje su loše.

Kad bismo rekli da hrana može bit lijek, a isto tako i razlog oboljenja, mnogi od nas tu činjenicu zanemaruje. Zašto je tome tako postoji jednostavno objašnjenje: ZNANJE O TOME NAM JE NAMJERNO USKRAČENO! Namjerno, ovdje, neću pisati koje su reklame najagresivnije u pogledu namirnica.