Mali članak o kreativnosti

Kreativnost - Creativity

Kreativnost bi u najmanju ruku mogli nazvati činom stvaranja, odnosno pretvaranja misli, ideja u razne originalne i praktične fizičke ili misaone manifestacije. Od izuma koje možemo koristiti u svakodnevnici, umjetničkih i literalnih djela, do stvaranja novih pojmova, teorija, praksi te razrješenju raznih problema na svim poljima u koje smo involvirani. Mali primjer kreativnosti je i ova mala sličica uz članak koju sam brzinski složio da bi popratila tematiku.