Pirografija je jedan od tradicionalnih oblika umjetnosti slikanja gdje se umjesto boje, kista i platna koristi vatra, a izvodi se na drvetu, koži ili nekom drugom adekvatnom mediju. Sam proces svodi se na spaljivanje medija kontroliranom primjenom zagrijanih metalnih predmeta. Dok nisu postojali moderni alati, za pirografiju su se koristili noževi, šipke i ostala metalna pomagala, a u današnje vrijeme kao alat koristi se uređaj zvan pirograf. Kao dodatak alata u procesu izrade, može se koristiti i plinski plamenik kojim se ostvaruju neki posebni efekti prilikom spaljivanja medija.

 

Kao umjetnost, pirografija je danas najzastupljenija u Španjolskoj, Meksiku, Brazilu i Italiji. Goran nam je rekao da ovakav tip kreativnosti iziskuje podosta volje, vremena, pažnje i strpljenja jer se svaka linija mora zasebno, polako i precizno iscrtati. Ali kada nešto volite raditi i to vas opušta, smiruje, definitivno pronađete volju i vrijeme za svoj kreativni hobi – vrijedi svake minute uloženog truda.

 

 

Ukoliko želite kontaktirati Gorana u vezi Kenda, duhovnosti ili pirografije – klik ovdje, pa na Fejs.