Što je emotrip?

Emotrip je istraživačka i informativno-edukativna internet stranica posvećena temama o egu, emocijama, komunikaciji, međuljudskim odnosima, zdravlju, prehrani, duhovnosti, kreativnosti, znanosti, izumima, alternativnim izvorima energije, ekologiji i raznim drugim, sličnim tematikama.

 

Nastala je kao produkt uviđanja sve veće problematike životnih situacija u svrhu poboljšanja istih, lakše komunikacije, razumijevanja sebe, interpersonalnih odnosa te odnosa prema našem vlastitom i zajedničkom životnom okolišu. Emotrip uređuje, piše članke i vodi nekolicina volontera koji su svojim istraživanjima, iskustvima, znanjem i entuzijazmom odlučili pomoći i pružiti korisne moguće smjernice svima onima koji to žele.

 

Nama se ne žuri i stranicu ćemo polako puniti člancima što ujedno ovisi i o našem slobodnom vremenu. 😉

Žašto emotrip?

Emo – emocija – lat. emovere – pokretati – sastoji se od četiri komponente: fiziološke aktivacije, kognitivne interpretacije, facijalne ekspresije i ponašanja
Trip – eng. trip – put, putanja, okidač, pogrešan korak, spotaći se…

U ovoj našoj složenici, Emotrip bi mogli opisati kao okidač emocija ili putanju emocija prema određenom stanju ili djelovanju. Kako bi pojednostavio složenicu Emotrip u ovome trenutku reći ću da se ona odnosi na aktivno djelovanje.

 

Toliko za sada, Vaš Emotrip 😉