Sjetimo se zajedno povijesti transporta i ljudske potrebe da ide i radi dalje, više i dublje:

 

 1. LjUDSKA snaga za kretanje i rad

 2. ŽIVOTINJSKA snaga za kretanje i rad

 3. VJETAR za kretanje brodova , pokretanje mlinova i vodnih crpki

 4. VODA za pokretanje vodenica, pilana , veš mašina i slično

 5. UGLJEN i DRVO za pokretanje PARNIH STROJEVA lokomotiva, brodova i vrlo malo automobila te za rad u prvim INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA

 6. ELEKTRIČNA ENERGIJA dobivena prvo od HIDRO elektrana, a potom od TERMO elektrana na ugljen

 7. NAFTA i njeni derivati za cijelu industriju i transport: motori sa unutrašnjim izgaranjem, termo elektrane, grijanje objekata, let zrakoplova i drugo.

 8. ZEMNI PLIN isprva za rasvjetu ulica,potom za grijanje, a sada za industriju kao sirovina i za termo elektrane. Vrlo malim dijelom za transport.

 9. UKAPLJENI PLIN kao nusprodukt prerade nafte za grijanje, termo elektrane i motorna vozila

 10. NUKLEARNA ENERGIJA za proizvodnju električne energije, za pogon brodova i podmornica

   

Zanimljivo je da se sva svemirska istraživanja mogu odvijati samo uz pomoć HIDROGENIH GORIVA i SOLARNE ENERGIJE te nisko radioaktivnih NUKLEARNIH REAKTORA o kojima se gotovo ništa ne govori. Znači, da bi letjelica sa zemlje dosegla orbitu to može postići samo sa VODIKOVIM POGONOM. Svi sateliti, sa svojim posebnim uređajima ovisno o namjeni, sve orbitalne stanice sa ljudskom posadom, roboti poslani na druge planete rade, isključivo i samo, na SOLARNU ENERGIJU. Dvije automatske letjelice VOYAGER 1 i 2 poslane u duboki svemir krajem ’70.-tih godina prošlog stoljeća, još uvijek odašilju signale prema zemlji iz područja OTROVOG OBLAKA. Za one koji ne znaju, to je područje iza zadnjih planeta sunčevog sustava iz kojeg dolaze svi kometi. Da zaključimo, vrlo su daleko i još uvijek rade pomoću foto naponskih panela projektiranih prije 40-tak godina i to u negostoljubivom okruženju. Kako kažu : PAMETNOME DOSTA!!!!!!