Tečaj *Topografija sa orijentacijom u prirodi* počinje 20.04. 2013. u subotu, sa početkom u 10:00 h u prostorijama centra. Osmišljen je u 4 težinske kategorije: 1.-4. razred OŠ, 5.-8. razred OŠ, 1.-4. razred SŠ i svi drugi. Održavat će se u prostorijama Centra (Slatinska 90. – Petrinja), bližoj i daljoj zoni grada.

 

U 10:00 h počinje predavanje, točnije prva dva sata za GRUPU A 1.-4. razred OŠ. 

U 12:00 h počinje predavanje za GRUPU B 5.-8. razred OŠ.

Svi tečajci za prva dva sata trebaju donijeti: bilježnicu sa kockama, olovku, gumicu i ručni sat sa kazaljkama (tko ima) ili nacrtani sat na tvrdom papiru.

Svi koji žele mogu pristupiti u sljedeća tri termina. Poslije šestog sata formira se nova grupa. 

 

Moguće je organizirati tečaj i u drugim prostorima i drugim ciljanim grupama kao: planinari, izviđači, lovci, avanturisti i drugi ljubitelji prirode, a sve materjale za izvođenje tečaja osigurava Centar: prostor, skripte, zemljovidi, kompasi, busole.

 

Predavač je umirovljeni časnik HV Sinisa Simonovic.

Prijave i druge informacije možete dobiti na:

 

– stranicama Centra za osobni razvoj *Izvor* – facebook link

– stranicama predavača Siniša Simonović – facebook link

– mob. 095/87 07 917 – Siniša

 

 

Dobro došli svi ljubitelji prirode – dobna granica je dobra volja! 😉