Male ili možda velike životne misli, slike, riječi i mudrosti koje su mi se svidjele - možda i vi pronađete pokoju za sebe. Uživajte!